Det med småt - men vigtigt

Følgende gælder for hunde der besøger Ærø Hundesalon:

Så snart behandlingen er aftalt og går i gang, har du accepteret følgende betingelser. Behandling af hunde i Ærø Hundesalon er på ejerens eget ansvar. Dette gælder også for evt. hudlidelser eller alopecia, der efterfølgende måtte opstå. Skulle der ske skade på hunden, mens den er i salonen, er det ejers forsikring eller ejer selv der afholder udgifter til evt. dyrlægebehandling. Ærø Hundesalon anbefaler derfor at have hunden sygeforsikret.

Det er videre et krav at hunden har en lovpligtig ansvarsforsikring.

Foto:

Ved første besøg i salonen, vil du blive spurgt om jeg må tage billeder af din hund til brug på sociale medier. Hvis du accepterer at jeg må bruge billeder af din hund gælder dette også for fremtidige  besøg. Ønsker du ikke længere at din hund bliver vist på sociale medier skal du meddele dette inden behandlingen går i gang.  

Aggressive hunde:

I tilfælde af at hunden er aggressiv over for klippemaskiner eller lignende, SKAL ejeren informere hundefrisøren herom. Anvendelse af mundkurv vil finde sted når det skønnes nødvendigt. Behandlingen stoppes hvis hunden udviser stærk aggressiv adfærd.

Ejerens forsikring hæfter for enhver skade hunden påfører hundefrisøren. Dette inkluderer medicin, genoptræning, materielle skader og tabt indkomst i sygeperioden.

Filtrede hunde:

Er din hund meget filtret er den svær at klippe pænt, derfor tilbydes i sådanne tilfælde kun et nedklip, hvilket betyder en længde på 3,2 – 9,5 mm. Jo tættere filterne sidder på kroppen jo kortere klip kan tilbydes. Skønnes det at hunden er for bundfiltret til at blive klippet forsvarligt henvises til dyrlægen som vil klippe hunden i narkose.

Det er forbundet med smerter for hunden hvis den er meget filtret

Lopper og parasitter:

Har ejeren konstateret eller mistanke om at hunden har lopper eller orm, påhviler det ejeren at ombooke den reserverede tid. Hunden er først velkommen i salonen når den er færdigbehandlet. Konstateres det ved afleveringen at hunden har lopper bliver den afvist.
 

Er behandlingen gået i gang, vil hunden blive vasket i loppeshampoo, videre vil der blive opkrævet et tillæg på 200 – 400 kr. for ekstra rengøring af salonen og dens udstyr.

Afbud og udeblivelse:

Afbud skal ske senest 24 timer før aftalt tid. 

Ved afbud senere eller ved udeblivelse opkræves 80% af prisen for den behandling der var aftalt på forhånd.